Home

Extra hulp en ondersteuning bij opvoeding. Samen kijken en zoeken naar een andere benadering of oplossing van lastige situaties met uw kind(eren). Individueel of in een groep inzicht krijgen in eigen gedrag of dat van je kind/ een situatie. Leren omgaan met de last die ervaren wordt en werken aan het vergroten van het zelfvertrouwen. Het vergroten van de mogelijkheden van een kind/jongere om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij. Uitgangspunt zijn de mogelijkheden en niet de beperkingen.
Ouders en Opvoeders Training en Cursus Kinderen en Jongeren