Home

Extra hulp en ondersteuning bij opvoeding. Samen kijken en zoeken naar een andere benadering of oplossing van lastige situaties met uw kind(eren). Een objectieve kijk bij situaties waar reeds een verschillende aanpak is geprobeerd, maar wat nog niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Afstand nemen en op een andere manier proberen de situatie te bekijken. Het vergroten van de mogelijkheden van een kind/jongere om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij. Uitgangspunt zijn de mogelijkheden en niet de beperkingen.
Ouders Professionals Kinderen en Jongeren