Praktische tips

Vakantie…

Een paar praktische tips voor het omgaan met een faalangstig kind (waar jullie o.a. in vakanties vast mee aan de slag kunnen gaan):

• Maak je kind duidelijk dat succes/ goede resultaten aan het kind zelf toe te schrijven zijn. Het heeft zelf invloed op zijn
prestaties en zijn eigen gedrag. Vaak betrekken ze mislukkingen op zichzelf, maar behaalde successen zou een kwestie van geluk zijn.

• Geef het kind het gevoel dat het geaccepteerd wordt.

• Een kind mag fouten maken. Iedereen maakt wel eens fouten.
Laat je kind weten dat ook jij wel eens fouten maakt.

• Laat je kind weten dat je het waardeert en accepteert om zijn inspanningen en om wie hij is, niet om wat hij presteert.

• Geef je kind taken die haalbaar en realistisch zijn, zodat het succeservaringen op kan doen. Ga bij behaalde successen
steeds een stapje verder.

• Laat je kind weten dat je vertrouwen in hem hebt.

• Zeg niet tegen je kind dat angst niet nodig is, want het kind voelt het zo en dat is niet weg te nemen door het te ontkennen.

• Speel spelletjes met je kind waarbij het kan verliezen (faalt),oefen hiermee en leer je kind op die manier met falen om te
gaan.

• Laat je kind zelf dingen ontdekken en oplossingen vinden voor problemen. Los niet alles voor je kind op. Als het zelf oplossingen kan bedenken, is
dat goed voor het zelfvertrouwen van je kind.

Fijne vakantie!