Visie

Minimale ontwikkeling van faalangst

Allereerst even kort een verduidelijking bij wat ik hieronder ga vertellen. Als ik het in het vervolg heb over ouders, dan horen daar in mijn verhaal ook opvoeders, leerkrachten en examinatoren bij. Ga ik het daarnaast hebben over kinderen, dan doel ik ook op jongeren, leerlingen en studenten. Gaat het over opvoeding, dan bedoel ik daar ook het onderwijs mee. Voor mij hangen deze groepen met elkaar samen en daarom worden ze soms in een adem genoemd.

Naar mijn idee zou het zo moeten kunnen zijn, dat als kinderen al op jonge leeftijd goed uitgerust worden met de juiste ‘tools’, dat ze dan in mindere mate faalangst zouden moeten gaan ontwikkelen of het kunnen verminderen als het al aanwezig is. Op jonge leeftijd zou dat het meest effectief zijn. Er moet hen worden bijgebracht hoe ze om kunnen gaan met teleurstellingen, met het gevoel te moeten presteren, verwachtingen, met meningen van anderen, negatieve gedachten en gebeurtenissen. De kinderen moeten weten dat er een manier is om die belemmeringen om te kunnen zetten naar het positieve, zodat ze weer verder kunnen gaan. En er moet hen geleerd worden hoe ze dat dan precies kunnen doen.

Als naast de kinderen, ook de ouders tijdig de noodzakelijke informatie ontvangen over faalangst in combinatie met opvoeden, waardoor ze de kinderen op een zo goed mogelijke manier kunnen benaderen, dan zou dat de kans nog eens verder verkleinen of aanwezige klachten doen verminderen.

Ouders verwachten gedurende de opvoeding altijd op de een of andere manier wel ‘iets’ van hun kind. Ook al is de verwachting met alle goede bedoelingen, toch zouden kinderen daardoor druk kunnen gaan ervaren en het gevoel kunnen krijgen aan de verwachtingen te moeten voldoen. Die verwachtingen kunnen ze niet altijd waar maken. Faalangst zou hierdoor ontwikkeld kunnen worden. Een kind moet er gewoon mogen zijn zoals hij is, zonder dat er een oordeel over hem geveld wordt, met zijn eigen unieke kwaliteiten. Ook al is dat misschien anders dan wat ouders voor ogen hadden. Maar hoe moeilijk is het om als ouder je verwachtingen bij te moeten stellen of zelfs helemaal te moeten laten varen. Verwachting staat naar mijn idee vaak voor wens of hoop over hoe een kind zich zou moeten gedragen of ontwikkelen. Maar dat kan op een hele andere manier zijn, dan hoe je dat als ouder vooraf had bedacht. Probeer het los te laten en je kind te volgen. Kijk naar wat hij/zij doet en nodig heeft en probeer niet te veel een bepaalde richting op te sturen, heb vertrouwen. Hetgeen jij zelf nodig hebt of had willen ontvangen, is mogelijk niet hetgeen je kind op dit moment nodig heeft. Door je kind te volgen, kom je waarschijnlijk al een heel eind in de richting van het beperken van faalangst.

Graag wil ik door het geven van trainingen en informatie over faalangst, kinderen helpen een ander pad te bewandelen dan wat ik heb gelopen. Het hebben van faalangst kan je belemmeren in alles wat je doet (op zowel cognitief, sociaal, motorisch gebied). En dat is naar mijn idee echt niet nodig. Ouders en kinderen wil ik daarom goed uitrusten met de juiste informatie en handvatten om in hun kind te geloven of het kind in zichzelf te laten geloven. Daarnaast dat hen geleerd wordt hoe ze om kunnen gaan met negatieve gedachten die invloed hebben op het gevoel wat daardoor weer gevolgen heeft op het gedrag. Het geeft me een goed gevoel te zien dat ouders/ hun kinderen weer vol goede moed op pad gaan om met een positieve blik de wereld tegemoet te treden. Ze geloven in zichzelf (hun kind) en hebben weer het gevoel dat het goed gaat komen. ‘Je bent goed zoals je bent’ en vanuit die gedachte kun je anders in het leven gaan staan. Daardoor voelen de dingen wat luchtiger, ligt er minder druk op je schouders en gaan de dingen vanzelf al beter of makkelijker.

Onderpresteren bij een toets, misselijk zijn van de zenuwen voor een presentatie of noem maar op. Zo zijn er nog veel meer dingen te noemen die waarschijnlijk wel herkenbaar zullen klinken. Ik weet waarover ik het heb en ik wilde dat ik de juiste handvatten had gekregen toen ik jonger was. Ik vind dat iedereen, een zo ontspannen mogelijk leven moet kunnen leiden.

Weet dat als je wilt veranderen, dat ook mogelijk is! Meer informatie of contact hierover, klik dan hier!