Opvoedondersteuning / Individuele begeleiding

Middels individuele begeleiding kan er gewerkt worden aan persoonlijke doelen die specifiek gericht zijn op het betreffende kind of jongere. Het kan gaan om kinderen zonder of met een diagnose (met name stoornis binnen het autistisch spectrum, AD(H)D of licht verstandelijke beperking). Er zal een plan opgesteld worden wat op maat gemaakt is. Er wordt ondersteuning gegeven of hulp geboden op de momenten dat dat nodig is en een stapje terug gedaan op het moment dat, hetgeen er gedaan moet worden, hem of haar al wat gemakkelijker af gaat. Dit ter vergroting van het zelfvertrouwen. Bij verschillende activiteiten (sport, spel, taak, boodschap, enz.) wordt er aan doelen gewerkt zonder dat het kind/ de jongere dit zelf al te veel door heeft. ‘Spelenderwijs’ worden zo stapje voor stapje steeds kleine doelen behaald. Het gaat in de contactmomenten niet zozeer om de activiteit zelf, maar om de begeleiding die een kind/ jongere hierbij nodig heeft.

Invulling begeleidingsmomentenchild-997231_960_720

Ondersteuning kan nodig zijn bij dagelijkse activiteiten om zelfstandigheid in stand te houden of te bevorderen. Activiteiten kunnen creatief of sportief van aard zijn en kunnen in en om het huis plaatsvinden, maar indien afgesproken ook elders op locatie. Samen met de ouders wordt gekeken welke manier van begeleiden het best passend is bij hun kind. De begeleiding zal waarschijnlijk 1 ( à 2 ) keer per week plaatsvinden, al naar gelang de vraag/ problematiek, mogelijkheden in ieders planning en de mogelijkheden tot bekostiging. Het hoofddoel zal zijn de mogelijkheden van een kind of jongere te vergroten om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij en op deze manier zo veel mogelijk zelf de regie krijgen/ behouden over hun eigen leven. Uitgangspunt zijn hierbij de mogelijkheden en niet de beperkingen. Gedurende begeleidingsmomenten valt onder andere te denken aan het invulling geven aan vrije tijd, sociale contacten aangaan en onderhouden met leeftijdgenoten, omgang met broer/ zus verbeteren, omgaan met boosheid of verandering, hoe structuur aan te brengen of activiteiten te plannen, deze activiteiten ook uit te voeren, maar ook kan de zelfstandigheid bevorderd worden of kunnen activiteiten buitenshuis ondernomen worden. Daarnaast kunt u ook denken aan faalangstreductie trainingADHD training of Training ‘Ik leer anders’

Voor vragen, opmerkingen of aanmelding klik hier.