Opvoedondersteuning / Werkwijze

Als u contact op heeft genomen via het formulier of de gegevens op de site, zal u gevraagd worden vast kort de reden van het contact toe te lichten. Daarna zal er een intakegesprek (gratis) bij u thuis of op een andere locatie (opvoeders) gemaakt worden. Mocht blijken dat ik niets voor u kan betekenen, dan zullen er geen kosten in rekening gebracht worden.

Na de intake is duidelijk waar de moeilijkheden zitten en waar de behoefte van ondersteuning ligt. Als er overgegaan wordt tot begeleiding wordt er een vervolgafspraak gemaakt op een overeengekomen dag en tijdstip. De frequentie van de ondersteuning gebeurt in overleg. Vaak zal de duur in de praktijk in ieder geval neerkomen op 2 à 3 keer ivm bespreken, toepassen en evalueren van hetgeen er aangedragen is aan benaderingswijze. Er zal na iedere afspraak een korte rapportage gemaakt worden, zodat duidelijk is wat er besproken is. Daarnaast kan er indien gewenst/ noodzakelijk een ondersteuningsplan opgesteld worden waar de doelen van de komende periode in uitgewerkt staan. Afgesproken wordt wanneer er geëvalueerd wordt en er volgt altijd een afrondingsgesprek. Daarnaast wordt er een overeenkomst met u getekend waarin de afspraken en het bedrag staan vermeld. Via mail kan er altijd contact gehouden worden bij tussentijdse vragen.

Mogelijke manieren van ondersteuning voor ouders en opvoeders zijn:

 • Begeleidingsgesprek in de thuissituatie of op een andere locatie
 • Bandanalyses kunnen gemaakt worden en nabesproken terwijl deze met u samen bekeken worden (opnames worden na bespreking verwijderd)
 • Observaties in de thuissituatie of op een andere locatie
 • Steun tijdens lastige gesprekken met school/ instanties of bij een diagnose gesprek
 • Psycho educatie aan broertjes/ zusjes, klasgenoten op school of leeftijdgenoten bij een club
 • Ondersteunen door mee te draaien in het gezin of op de locatie van de opvoeder
 • Ondersteuning bij kinderfeest van uw kind, al dan niet met een diagnose
 • Hulp bij het opstellen van een zorgplan of zorgbeschrijving
 • Oudercursus en Moederschapscursus

Overige mogelijkheden zouden kunnen zijn:

 •  Het opzetten/ geven van informatiebijeenkomsten over een bepaald thema of onderwerp voor  ouders, scholen, peuterspeelzalen enz.
 •  Opzetten/ verzorgen van vrijetijdsbesteding voor een bepaalde doelgroep, ter voorkoming van  (verdere) problemen.
 •  Ouders bij elkaar brengen die graag met andere ouders van gedachten willen wisselen over hun  kinderen

Kosten:

Opvoedondersteuning per uur € 65,00 (inclusief 21% BTW).

Voor vragen, opmerkingen of aanmelding vul dan hier het formulier in.