Faalangstreductie Training / Faalangstreductie voor groep 5 t/m 8

Als ouder wil je natuurlijk het liefste dat je kind lekker in zijn vel zit, gelooft in zichzelf en voor zichzelf durft op te komen.
Jij als kind wilt met plezier naar school gaan en het daar naar je zin hebben met je vriendjes en vriendinnetjes en je niet druk maken over toetsen of spreekbeurten.

Faalangst is de angst om te mislukken in situaties waarin iemand beoordeeld wordt of denkt te worden beoordeeld.  Als angst een belemmering vormt voor de schoolresultaten en het leven van een kind, spreken we over faalangst. Een kind kan door de faalangst een negatief zelfbeeld ontwikkelen en de negatieve gedachten nemen het kind helemaal in beslag.

Wat houdt de training in?

Tijdens de faalangstreductie training SterkerStaan® wordt met de kinderen gewerkt aan:

  • het leren omgaan met faalangst d.m.v. de Rationele Emotieve Training
  • letterlijk Sterker komen te Staan in situaties waar ze zich ongemakkelijk voelen
  • fysieke en mentale krachtoefeningen
  • het leren om negatieve, belemmerende gedachten om te zetten naar positieve, stimulerende gedachten.
  • ontspanningsoefeningen, voor momenten of situaties waarin spanning gevoeld wordt
  • een positiever zelfbeeld ontwikkelen middels creatieve werkvormen

Resultaat 

Middels de training gaat je kind zich beter voelen, zit het lekkerder in zijn vel en krijgt het meer zelfvertrouwen!

Voor wie is de training geschikt?

De individuele training is voor kinderen vanaf groep 5 (t/m groep 8) en bestaat uit 6 bijeenkomsten van een uur. Ook is training in een groep mogelijk, het aantal bijeenkomsten zal dan bestaan uit iets meer bijeenkomsten, namelijk 8. De groepsgrootte is maximaal 4 kinderen.

Werkwijze

Voorafgaand aan de training zal een kort intakegesprek (thuis of telefonisch; gratis) plaatsvinden, met de ouder en eventueel het kind, om zo duidelijk mogelijk te krijgen waar en wanneer de problemen zich voornamelijk voor doen. Er zal informatie gegeven worden over de gang van zaken en hetgeen er in de training aan bod zal komen. Voor de benodigde werkmaterialen wordt gezorgd.

In de bijeenkomsten zullen de kinderen ‘thuiswerk opdrachten’ krijgen om zich het geleerde nog meer eigen te maken. Ouders en eventueel leerkrachten worden geacht hier ook een bijdrage aan te leveren om een zo optimaal mogelijk resultaat te kunnen behalen.  Tussentijds wordt er een evaluatie moment ingepland om vragen te beantwoorden en informatie te geven over het verloop tot dan toe. Mochten er tussentijds vragen zijn is het altijd mogelijk via de mail of telefonisch contact te hebben. Achteraf zal er een eindevaluatie plaatsvinden en wordt er een kort verslag opgesteld indien gewenst. Na enige tijd volgt een ‘terug kom’ moment om te kijken hoe het de voorgaande periode is gegaan en hoe en of de kinderen het geleerde in praktijk hebben gebracht.

Zelf heb ik de gehele inhoud van de bijeenkomsten, in groepsverband, doorlopen. Hierdoor weet ik hoe lastig het soms kan zijn om bepaalde opdrachten uit te moeten voeren of dingen te moeten vertellen aan anderen. Maar daardoor denk ik ook (tot op zekere hoogte natuurlijk) me goed voor te kunnen stellen hoe kinderen zich soms voelen en kan ik daardoor beter bij hen aansluiten en ze ondersteunen hierbij.

Kosten

Individueel 6×1 uur €295,00 (inclusief 21% BTW, werkboek, certificaat).

Groep (max. 4 deelnemers) 8×1 uur €225,00 (inclusief 21% BTW, werkboek, certificaat).

Boek SterkerStaan De spil bij faalangst (te bestellen via sterkerstaan.nl/boeken.html, optioneel) €23,75

Contact

Voor vragen of opmerkingen klik hier.

Voor aanmelding kunt u het formulier hier invullen.

 

Gecertificeerd SterkerStaan® trainer

Drukwerk