Opvoedondersteuning / Werkwijze individuele begeleiding

Als er contact opgenomen is via het formulier of de gegevens op de site, zal er gevraagd worden vast kort de reden van het contact toe te lichten. Daarna zal er een intakegesprek bij u thuis of op locatie gemaakt worden en zal er vast indien mogelijk geobserveerd worden. Mocht blijken dat ik niets voor u kan betekenen, dan zullen er geen kosten in rekening gebracht worden.

Vervolg

Na de intake (deze is gratis) is duidelijk waar de moeilijkheden zitten en waar de behoefte van ondersteuning ligt. Als er overgegaan wordt tot begeleiding, wordt er een vervolgafspraak gemaakt op een dag en tijdstip wat het beste uitkomt bij het betreffende kind/ jongere, kijkend naar planning en activiteiten. De frequentie van de ondersteuning gebeurt in overleg. Vaak zal dit in de praktijk neerkomen op 1 (à 2) keer in de week kijkend naar de doelen, behoeften en mogelijkheden van ouders/ opvoeders en kind/ jongere. Regelmatig zal er geëvalueerd worden om de voortgang in de gaten te houden en zo nodig zaken bij te stellen. Er zal na iedere afspraak een korte rapportage gemaakt worden, zodat duidelijk is wat er besproken of gedaan is en hoe dat is gegaan. Daarnaast wordt een begeleidingsplan opgesteld, waar de doelen van de komende periode in uitgewerkt staan.

Mogelijke manieren van ondersteuning voor kinderen/ jongeren bij:

  • (Dagelijkse) activiteiten thuis ( binnen/ buiten) of buitenshuis
  • Creatieve of sportieve activiteiten
  • Psycho educatie
  • Rollenspellen
  • Individuele begeleiding binnen school (mits school hiermee ingestemd heeft)
  • Cursus of training (faalangst, ADHD, Ik leer anders)

Heeft u andere ideeën of wensen, dan kunt u deze kenbaar maken en zullen de mogelijkheden onderzocht worden.

Kosten voor individuele begeleiding zijn per uur €45,00 (inclusief 21 % BTW).